Privacybeleid www.spaansesloffen-winkel.nl
 
https://www.spaansesloffen-winkel.nl
 
Over ons privacybeleid
 
www.spaansesloffen-winkel.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
www.spaansesloffen-winkel.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
 
Over de gegevensverwerking
 
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
Webwinkelsoftware
 
CCV SHOP
 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVSHOP. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,
 
webhosting- en e-maildiensten
 
 
CCVSHOP verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen 
doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 
persoonsgegevens.CCVSHOP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies 
en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. CCVSHOP is op grond van de 
overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 
Mijn webhost
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de 
diensten van CCVSHOP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang 
tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de 
diensten van CCVSHOP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Lutgerink.eu heeft geen 
toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 
Payment processors
 
Sisow en Billink en Paypal Afterpay
 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Sisow en Billink Paypal en Afterpay. Sisow,Billink, Paypal en Afterpay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow en Billink en Paypal en Afterpay heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow en Billink en Paypal en Afterpay behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Billink en Afterpay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Sisow en Billink en Paypal en Afterpay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow en Billink en Paypal en Afterpay
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beoordelingen
 
WebwinkelKeur
 
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent
u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te
schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
 
Verzenden en logistiek
 
POSTNL
 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.
 
My Parcel
 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MYPARCEL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MYPARCEL delen. MYPARCEL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MYPARCEL onderaannemers inschakelt, stelt MYPARCEL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie insamenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.