Download algemene voorwaarden

PRIJZEN:

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's en inclusief 21 % BTW Nederland.

Prijswijzigingen:

Spaansesloffen-winkel.nl heeft te allen tijde het recht om prijzen te wijzigen.
Aan onjuiste prijzen zoals onjuiste invoer, druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

GARANTIE:

Voor alle producten fabrieksgarantie en wij zullen ten allen tijde proberen eventuele 
klachten snel en soepel op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of verkeerd gebruik van een product.  
Mocht het nodig zijn om ter beoordeling van de klacht het paar retour te sturen dan wordt u geacht 
het pakket voldoende te frankeren. Deze kosten worden niet vergoed.
Ook zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging, beschadigingen of zoekraken van uw bestelling tijdens de
verzending via POSTNL bezorging. Uw bestelling wordt voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt.

BETAAL TERMIJN:

De betaling dient binnen 7 dagen te gebeuren. Indien dit niet het geval is dan wordt de bestelling geannuleerd

Ten behoeve van de achteraf betaalmethode middels Billink het volgende:

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Spaansesloffen-winkel.nl in het kader van de bedrijfsvoering
verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt bij:

a) Risico analyses
b) De voorkoming, opsporing en bestrijding  van fraude of onregelmatigheden

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. ( hierna: “Billink”). 
Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Bilink, die de inning van de 
vorderingen verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens 
kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van 
het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de
klant voor betalen op rekening te weigeren.

De gehanteerde termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling 
in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0.75% per maand
( waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. 
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. 

In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- of aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen,
onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze 
het aldus brekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. 
Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgegaan.

Bij Billink kan geen ander verzendadres aangegeven worden.

Levering:

Levering geschied zo snel mogelijk. 

TRANSPORTKOSTEN:
Wij rekenene geen verzendkosten, wilt u op uw verzoek een andere bezorgtijd dan worden daar wel extra kosten voor gerekend die wij ook moeten betalen aan POSTNL.
Dus bv een avondbezorging kost € 7,20, u betaald dan €1,25, want we verzenden GRATIS.
Bestellingen vanuit landen binnen tariefzone 1 € 6,95, is het pakket zwaarder als 2 kilo dan wordt er contact opgenomen en worden de verzendkosten € 19,00
Bestelling naar het buitenland vanaf  € 12,00. 
Wij rekenen geen verzendkosten meer boven de €50 binnen nederland
Wilt u een product retour sturen dan zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

BETAALKOSTEN:
Er worden geen kosten berekend voor overschrijvingen via de bank.

RUILEN:
Indien de maat niet goed mocht zijn of u kiest toch voor een ander model dan mag er geruild worden. 
Stuur het product gefrankeerd (voor bestellingen binnen Nederland) en geef aan welke andere maat of 
model gewenst is. De verzendkosten zijn voor uzelf.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS:
De persoonsgegevens die u invult worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling goed te laten verlopen en
worden niet verstrekt aan derden. 

RETOUREN:
Bestelde schoenen mogen teruggebracht worden óf op eigen kosten retour gestuurd worden naar,
Spaansesloffen-winkel.nl
De Vleet 19
1484EV Graft

Gebruik hiervoor het retourformulier

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder
opgave van reden te annuleren. U heeft na de annulering nog 14 dagen om het produkt retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar
de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan spaansesloffen-winkel.nl
geretourneerd worden. Het bedrag wordt binnen 1 a 3 werkdagen teruggestort.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of verkeerd gebruik van een product.  
Indien retouren ongefrankeerd worden verstuurd, zijn we genoodzaakt € 7,00  portokosten in rekening te brengen. 
Voldoet de zending aan alle eisen, dan maken wij z.s.m. het aankoopbedrag, minus de door ons gemaakte
portokosten over op de door u opgegeven rekening.

COOKIES:
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, 
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Dit doen we o.a. middels Google Analytics. 
Tevens maken we gebruik van de buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.
Deze website maakt gebruik van cookies? (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. 

COOKIES UITZETTEN:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen 
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.| Meer